Over Publieke Versnellers

VNG Academie | Talentvolle ambtenaren klaar voor verandering binnen het systeem

Community Land Trust Bijlmer | Interactief onderzoek naar inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbaar wonen.

Rense Bos

Hellie van Hout

Gebiedslab | Central Innovation District

Tom Egyedi

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat | Focus op vakmanschap van de ambtenaar

Herontwikkeling Alexanderkerk | Toekomstplannen schetsen op een schone lei

Onze werkwijze

Vrienden van het Singelpark & Gemeente Leiden | Een vruchtbare & duurzame samenwerking

Quote 1

GO4IT! | Social Lab als innovatieve & snelle ideeëngenerator

Ontregelen ambitietraject strafrechtketen

Ypenburg van het gas af | Voor 2025 een volledig energieneutrale wijk

Omgevingsdienst Midden-Holland | Op weg naar een energieneutrale regio in 2050

Interprovinciaal Overleg | Anders denken. Anders werken.

Versnellingsweek MIRT Onderzoek Noordwest Amsterdam

Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden | Een Publieke Versnellers Initiatief

Schrijf je in

Go Noord! Op naar de gezondste wijk van Leiden | Een Publieke Versnellers Initiatief

Lucas Onderwijs Den Haag | Interactieve ontwikkeling van de meerjarenvisie

Ministerie van Binnenlandse Zaken | Onderzoek decentralisatie in de zorg

Waterschap Zuiderzeeland 2050 | Onwaarschijnlijke scenario’s om het eigen denken op te rekken

Ministerie van Justitie & Veiligheid | Dag van de Strafrechtketen

Quote 2

Gemeente Gouda | Actieonderzoek rond omstreden plan Kazerne Gouda

Gemeente Zoetermeer | Terug naar de bedoeling. Nog beter van waarde voor de inwoner