Anders denken anders werkern

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

IPO – Interprovinciaal Overleg

Anders denken. Anders werken.

In het IPO werken provinciebestuurders al meer dan 15 jaar op dezelfde manier met elkaar samen. De omgangsvormen, overlegstructuren, kennismakingen, de manier waarop projecten worden gemanaged. Alles eigenlijk. De veranderende maatschappij, het nieuwe elan in de politiek en de geplande verkiezingen van maart 2017, droegen bij aan de wens om het ‘anders’ te gaan doen. Toenmalig Commissaris van de Koningin in Overijssel Ank Bijleveld, koppelde IPO aan de Publieke Versnellers. We werden gevraagd om mee te denken over hoe we bestuurders, ambtenaren en beleidsadviseurs van het IPO op een andere manier konden laten (samen) werken. Een echte Publieke Versnellers opdracht!

Samen met de betrokken ambtenaren en het bestuur van de 12 provincies hebben we de thema’s in kaart gebracht waar we als eerste mee aan de slag moesten. Per thema werd een themateam samengesteld, waarvoor we creatieve avonden organiseerden. Tijdens de avonden wisselden we informatie uit en werden tientallen nieuwe ideeën verzameld.

Leg eens uit wat je eigenlijk doet

En er was huiswerk. Tussen de creatieve sessies door kregen de deelnemers opdrachten. Er werden inspirerende ondernemers geïnterviewd. Een aantal deelnemers kreeg de opdracht zijn of haar werk uit te leggen aan basisschoolkinderen. Je raadt het al: dat lukte niemand! We zijn met een groep beleidsadviseurs naar het Mauritshuis geweest om te kijken naar kunst. Aansluitend probeerden we de vergelijking te maken tussen dat wat je ziet en dat waar je dagelijks verantwoordelijk voor bent.

Concrete voorstellen in een creatief jasje

Ieder themateam afzonderlijk kwam uiteindelijk met een concreet voorstel over hoe in het vervolg anders om te gaan met zijn of haar beleidsvraagstuk in de energieke samenleving. En dat deden ze niet in rapporten. Presenteerde de ene groep het nieuwe voorstel door middel van een YouTubefilmje, verraste de volgende groep met een Wikipediapagina. Thema’s als landschap, stedelijke ontwikkeling en visie op binnenlands bestuur werden op een manier met elkaar behandeld, zoals dat nog niet eerder gebeurde.

Waardevolle uitkomsten

Het IPO en Publieke Versnellers kijken met elkaar terug op een ongelooflijk bijzonder traject. De georganiseerde avonden waren stuk voor stuk waardevolle bijeenkomsten. Er werd ervaring uitgewisseld en iedereen kreeg daardoor nieuwe inzichten. Het enthousiasme om in het vervolg vaker op deze manier te werken is groot. De afsluiting van dit betekenisvolle traject was een zomer-BBQ waar alle resultaten gepresenteerd zijn.

De resultaten zijn inmiddels in het IPO besproken en er is unaniem besloten dat dit traject een vervolg krijgt. Om vaker op deze manier met elkaar te werken. En daar zijn wij best een beetje trots op.

Bel Arian voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: