Onrust en onbegrip bij invulling nieuwe bestemming leegstaande kazerne

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

GEMEENTE GOUDA – EEN ACTIEONDERZOEK

Onrust en onbegrip bij invulling nieuwe bestemming leegstaande PWA-kazerne

De gemeente Gouda riep de hulp in van de Publieke Versnellers toen de plannen om een moskee, een ZMLK-school en dagopvang voor verstandelijk gehandicapten te huisvesten in de leegstaande PWA-kazerne, zorgden voor onrust en onbegrip in de buurt. Met als uitgangspunt ‘zou een kleinere moskee een aanvaardbaar initiatief zijn’, is Publieke Versnellers de buurt in gegaan. Letterlijk. Op zoek naar antwoorden.

Kopje

Samen met Mevrouw de Voorzitter spraken we met buurtbewoners, actiegroepen, initiatiefnemers, de moslimgemeenschap, de verschillende scholen, sportverenigingen, wijkagenten, fractievoorzitters, beleidsmakers, portefeuillehouders, woningbouwcorporaties, belangenverenigingen en de 3 betrokken partijen die op zoek waren naar nieuwe huisvesting. Als onafhankelijke partij brachten we de meningen, gevoelens en verschillende belangen van alle betrokkenen in kaart. Deze hebben we uitgeschreven tot 3 bondige vervolgscenario’s, die we hebben aangeboden aan alle betrokkenen.

Kopje

In de fase daarna hebben we vervolggesprekken gefaciliteerd tussen bewoners en initiatiefnemers. Dit waren gesprekken die tot dan toe via de gemeente verliepen, maar gezien de gevoeligheid, beter pasten bij een onafhankelijke partij. Uit het korte eindrapport: “Wij hebben veel boosheid gezien in onze verkenning bij buurtbewoners. Met name over het proces en de rol van de gemeente daarin. Maar wij zien ook een grote kloof en veel onbegrip tussen veel bewoners van Gouda Noord en de moslimgemeenschap van de stad. Wij adviseren om het vertrouwen te herstellen tussen gemeente, buurtbewoners
en belanghebbenden, ongeacht welk scenario. Want niet alleen nu, maar ook in de toekomst moet er nog met elkaar samengewerkt en -geleefd worden. Er is op het moment (te) gering draagvlak in de wijk voor plan. De Raad moet nu zelf besluiten of ze de grond verwerft voor dit plan.”
Uiteindelijk besloot De Raad het terrein niet aan te kopen voor dit initiatief. De Kazerne is sindsdien in gebruik voor tijdelijke opvang voor o.a. vluchtelingen.

Een beschrijving van het proces en samenvatting van de uitkomst lees je hier.

Bel Hellie voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: