Mantelzorgers hebben ook wel eens mantelzorg nodig

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Een onderzoek naar decentralisatie in de zorg

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is benieuwd: hoe ervaren burgers het dat steeds meer taken worden belegd binnen lokale overheden? In hoeverre voelt de burger zich betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid op het gebied van o.a. zorg, werk en jeugdhulp en wat merken ze van de gevolgen? Kijk, dit zijn vragen en onderwerpen waar Publieke Versnellers het verschil kunnen en willen maken. Dus organiseerden we keukentafelgesprekken. Letterlijk. Om met een ongelooflijk diverse groep mensen te praten over decentralisatie.

Vmbo’ers uit Dronten, Moslimjongeren uit Leiden, vrijwilligers uit Almelo, sociale ondernemers uit Amsterdam, mantelzorgers uit Nuenen, nieuwe Nederlanders uit Den Haag, ex-sekswerkers uit de hoofdstad, buren uit Bussum, de dorpsgemeenschap van Assendelft, noaberschappers uit Schipborg, ze ontvingen allemaal een uitnodiging voor een bijzonder gesprek.

Keukentafelgesprekken over maatschappelijke thema’s

Publieke Versnellers organiseerde keukentafelgesprekken waar 10 verschillende sociale verbanden samen aan tafel spraken over maatschappelijke onderwerpen, zonder agenda. We praatten over langer thuis wonen, ouder worden, burenhulp, over zelf doen en zorgen voor elkaar, over privacy, over werken als je een beperking hebt en de rol van en samenwerking met de gemeente. Daarin waren we open, eerlijk, kritisch en constructief.

Inzet van een breed netwerk

En wat waren het stuk voor stuk bijzondere gesprekken. De Publieke Versnellers maakten gebruik van hun brede netwerk en zorgden dat er keer op keer de juiste mensen aan tafel zaten. De rode draad uit de 12 keukentafelmomenten is samengevat in een presentatie voor het ministerie. We hebben waardevolle input gegeven over hoe er wordt gedacht over de verschillende onderwerpen en in hoeverre er betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid wordt ervaren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is blij met de uitkomst van de gesprekken en gebruikt deze als basis voor de verdere transitie binnen het sociale domein.

Bel Rense voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: