Opdrachtgevers:

Versnellers:

Gebiedslab | Central Innovation District

Een positief en effectief 1-2’tje tussen de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg

De gemeente Den Haag wil van de gebieden rond de drie grote stations (Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI) een samenhangend, innovatief district maken. De gemeente Leidschendam-Voorburg grenst aan dit gebied dat achter de schermen Central Innovation District (of CID) genoemd wordt. De gemeente Den Haag benadert Publieke Versnellers om samen met Leidschendam-Voorburg een gebiedslab te organiseren. Deze innovatieve en versnellende aanpak moet de raakvlakken en verbanden van deze gebiedsonwikkeling verkennen. Wat speelt er in het gebied? Waar zitten de kansen? Waar kunnen we elkaar versterken? Maar ook: waar zitten de tegengestelde belangen? Een echte Publieke Versnellers opdracht: het stimuleren van samenwerking en het creëren van een stevig gezamenlijk vertrekpunt voor succesvolle toekomstontwikkeling. 

Met twee ambtenaren van de gemeenten Den Haag, dienst stedelijke ontwikkeling, bezoekt Hellie de gemeente Leidschendam-Voorburg om het gebiedslab te introduceren en voor te bereiden. We bespreken uitvoerig wat een gebiedslab inhoudt, waarom de gemeente Den Haag gecharmeerd is van deze aanpak voor de ontwikkeling van het CID, hoe essentieel de rol van buurgemeenten hierin is, welke meerwaarde deze werkvorm biedt en wie er precies betrokken moet zijn. Een goede start is het halve werk.

Samen ontwikkelen. Samen profiteren

Voor wat betreft de deelnemers aan het lab kiezen we voor een mix van disciplines (stedenbouw, economie, groen, water, sociaal) die elkaar ontmoeten in een leegstaand pand van het ministerie van Sociale Zaken. Het pand ligt – heel toepasselijk – precies op de grens tussen beide gemeenten. De deelnemers maken kennis met elkaar door elkaar te interviewen over professie en passie. Daarna gaan we aan de slag met de vraag ‘Hoe kunnen we als overheden bijdragen aan en profiteren van de bloei van de ontwikkeling van dit gebied?’. De deelnemers beantwoorden deze vraag stuk voor stuk als collega’s en niet als vertegenwoordigers van hun eigen gemeente. Ze tekenen tijdens het beantwoorden van de vraag de kansen en mogelijkheden voor CID in op een grote kaart en maken de gezamenlijkheid zo heel concreet. 

Aandacht voor de kritische noot

Tijd om naar buiten te gaan. Tijdens de lunch wandelen de deelnemers langs de gemeentegrenzen en bespreken welke opgaven er concreet rond die grens liggen. Terug in het lab staan de zorgen van de twee gemeenten over de ontwikkelingen centraal. Hellie leidt een blindgesprek. Bij deze gespreksvorm zit de ene organisatie met de rug naar het ‘publiek’. In een gesprek komen zorgen, wensen, aannames en beelden naar boven. Deze aanpak biedt de gemeenten inzichten in en over elkaar. Het blijkt dat het formuleren van gezamenlijkheid vervolgens een stuk eenvoudiger is.  

Van plannen naar actie

Aan het einde van de intensieve dag zijn de deelnemers eerder collega’s dan ‘tegenstanders’. Er wordt gekozen om het uitzoeken en verder uitwerken van kansen en uitdagingen voor CID gezamenlijk op te pakken. De flip-overs die gedurende de dag gevuld zijn, tonen niet alleen mooie plannen, maar ook eigenaren. Er zijn achter alle acties namen gezet van medewerkers van beide gemeenten. Zo staan op de lijst de aanpak van het Station Laan van NOI en het maken van een integraal vervoersconcept. De eindresultaten van de dag worden aan de directeuren van beide organisaties voorgelegd die op hun beurt een afspraak met de verantwoordelijke wethouders plannen. 

Ben je benieuwd naar de werkvormen die Hellie inzet om partijen bij elkaar te krijgen? Of wil je gewoon meer weten over dit specifieke project. Bel of mail Hellie dan. Dan vertelt ze je er meer over! 

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: