Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

Lucas Onderwijs Den Haag

Ontwikkeling van een breed gedragen visie

De Stichting Lucas Onderwijs Den Haag bestaat uit 80 scholen in het primaire en voorgezet onderwijs. 4 jaar geleden heeft het College van Bestuur het nieuwe onderwijsbeleid op inhoud vastgesteld, op papier laten zetten en medegedeeld aan de 80 schooldirecteuren. Wat daarna ontstond was een fase van onbegrip en weerstand, waarin een groot aantal directeuren het beleid naast zich neerlegden. Het CvB en de staf van het Bedrijfsbureau besloten daarop dat het voor de komende 4 jaar anders moest en zochten contact met de Publieke Versnellers. Het is tijd voor een gedragen beleid waar iedereen achter staat. En dat hoeft niet in een 148 pagina’s tellend rapport.

Daar kunnen we wel wat mee! Publieke Versnellers ontwikkelde een co-creatieprogramma, waarin stapsgewijs met alle schooldirecteuren werd gewerkt aan de nieuwe koers. De Publieke Versnellers schetsten daarnaast een participerende rol voor de leerlingen, ouders, 4000 leerkrachten, samenwerkingspartners, stafmedewerkers en het CvB.

Een korte samenvatting van deze bijzondere reis

Begin 2017 werd een dag georganiseerd, waarop alle schooldirecties met elkaar werkten aan het vaststellen van de 5 thema’s die men terug wilde zien in de koers. Aan het einde van de dag committeerden alle directeuren zich aan 1 van de 5 thema’s.

Met Synthetron, een online discussie tool, praatten we vervolgens met 1000 mensen tegelijk over de verschillende thema’s. Ouders en leerkrachten kregen op deze manier de mogelijkheid mee te praten en een bijdrage te leveren. Per thema werden vervolgens bijeenkomsten georganiseerd om verdieping aan te brengen. Wederom werden ouders, leerlingen, stafmedewerkers en leerkrachten uitgenodigd. Een Dragons’ Den zorgde voor pit en de nodige snelheid in het proces.

In oktober is een tweede grote werksessie georganiseerd. Hierin vond kennisuitwisseling tussen de verschillende thema’s plaats. En als vanzelf werden verbanden gelegd, samenwerkingen gesmeed en werden de thema’s stuk voor stuk beter. Bij elkaar opgeteld werden de 5 pijlers een ijzersterke koers. Een jaar hard werken kwam uiteindelijk samen in een unieke website, korte filmpjes over de thema’s, een spel en een flyer.

Een inspirerende meerjarenvisie

Stichting Lucas Onderwijs beschikt inmiddels over een meerjarenvisie voor de gehele organisatie. Niet alleen intern, maar ook extern, voelen mensen zich betrokken bij de totstandkoming. Schoolleiders voelden zich gehoord en vertaalden de nieuwe koers naar hun eigen schoolplannen.

Bel Arian voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: