Met professionals vanuit de keten komen tot een breed gedragen aangescherpte ambitie

Opdrachtgevers:

Versnellers:

Ministerie Justitie & Veiligheid

Ontregelen ambitietraject strafrechtketen

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid benaderde Publieke Versnellers met de vraag om mee te denken over de Strafrechtketen. De snel veranderende tijd vraagt ons allemaal continue te kijken naar cruciale processen, waarin veel mensen samenwerken aan maatschappelijke thema’s. ‘Als de uitkomst anders moet zijn, moet de weg daar naartoe dat ook zijn’. Hét vertrekpunt van Publieke Versnellers. We werden gevraagd het ambitietraject van de strafrechtketen te begeleiden. Of beter gezegd, te ontregelen. Om zo met professionals vanuit de keten te komen tot een breed gedragen aangescherpte ambitie. Ga er maar aan staan. Een echte Publieke Versnellers klus.

Alle ketenpartners waren onderdeel van het proces. Van de minister tot medewerkers van het ministerie. Mensen uit de keten en zij die ermee in aanraking komen. Zij die de keten van binnen en van buiten kennen en ‘ontregelaars’; zij die zonder voorkennis reageren op een geschetste situatie. Jongeren, onderwijspersoneel, vertegenwoordigers van ketenpartners, een bonte mix van kenners en niet-kenners. De Publieke Versnellers zetten verschillende werkvormen en technieken in om naar boven te halen wat ‘men’ van de ambitie van de strafrechtketen vindt. Zo werden er bijna 100 interviews afgenomen, vonden er focusgroepen plaats en werd Dag van de Strafrechtketen georganiseerd. De output van al deze initiatieven werd samengevat en voorgelegd aan zogenaamde wildgoozes. Willkeurige mensen die werken rondom de ‘Haagse Toren’, zoals een medewerker van de Starbucks en Albert Heijn. Mensen van buiten de keten dus, die zonder voorkennis reageren op dat wat ze zien en horen. Een verhelderende check op de begrijpelijkheid, geloofwaardigheid en haalbaarheid van de ambitie. Hun feedback ging vervolgens terug de keten in en zorgde voor een verder aangescherpte ambitie. In grote lijnen staat in de nieuwe ambitie de ‘ruimte voor de professional’ centraal.

De toekomst

De nieuwe ambitie is inmiddels gedeeld met het bestuur en de minister en wordt zorgvuldig gedeeld met alle ketenpartners, ondersteund door best practices. Inmiddels in het vervolgtraject gestart. Daarin zijn een drietal thema’s gedefinieerd die nu worden uitgewerkt:

– Digitalisering (geen betrokkenheid Publieke Versnellers)

– Doorlooptijden (Publieke Versnellers denkt mee, participeert, versnelt en jaagt aan. We werken landelijk project om hier iets mee te gaan doen. To be continued…)

– Multiproblematiek (Wij zijn we nauw betrokken en ronden we momenteel de laatste gesprekken af. We vertellen je binnenkort meer over een echte Publieke Versnellersaanpak op basis van praktijkverhalen.

Wil je meer weten over het ontregelen van ambitietrajecten of deze in het bijzonder, neem dan contact op met Arian. En lees hier meer over de Dag van de Strafrechtketen.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: