I, DANIEL BLAKE
kijktip

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

Gemeente Zoetermeer

Terug naar de bedoeling

De afdeling Zorg, Werk & Inkomen van de gemeente Zoetermeer is een aantal jaren geleden project ‘Terug naar de bedoeling’ gestart. Hierin staat het vakmanschap van de gemeenteambtenaar centraal. Wat houden jouw werkzaamheden in en hoe kan ik beter van toegevoegde waarde zijn: voor mijn collega’s (bijvoorbeeld in samenwerking) en inwoners van de gemeente? Onderdeel van het traject zijn proeftuinen waarin medewerkers met elkaar en dit thema aan de slag kunnen. Er is letterlijk ruimte is gecreëerd voor ‘de professional’ in de meest ruime zin van het woord.

Publieke Versnellers heeft als onderdeel van dit bijzondere traject gesprekken gevoerd met management en medewerkers van de verschillende afdelingen. De kick-off bestond uit het samen kijken naar het indrukwekkende I, Daniel Blake. Een film over een timmerman uit Engeland die in de uitkeringssfeer terecht komt. Na de film hebben we in verschillende groepen gesproken over wat we zojuist gezien hebben. Wat vind je ervan en welke overeenkomsten zie je met je eigen werk? En hoe voorkomen we met elkaar dat we terechtkomen in een situatie, waarin de burger zich niet meer vertegenwoordigd voelt en de regels en het systeem de overhand voeren? Wat ontstond waren prachtige gesprekken over samenwerken, over het verschil maken en het ophelderen van onduidelijkheden onderling. Met de focus op de eigen rol in het grotere geheel, werd gezamenlijk gewerkt aan ‘het verschil maken’. Voor de burger en voor uitzonderlijke situaties.

De medewerkers gaven terug zich gehoord te voelen tijdens de gesprekken. Het management ontving waardevolle inzichten over de huidige situatie en constructieve punten ter verbetering, verandering en vernieuwing. Publieke Versnellers blijft betrokken in het vervolgtraject.

Bel Arian voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: