Oplossingsrichtingen in de versnellingsweek

Opdrachtgevers:

Versnellers:

Versnellingsweek MIRT Onderzoek Noordwest Amsterdam

Versnellingsweek i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam startten in 2014 een MIRT onderzoek naar het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van het gebied ten noordwesten van Amsterdam (de driehoek Almaar, Haarlem, Amsterdam). Het doel was om met een brede blik vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de bereikbaarheidsopgaven. Eind 2015 werden de Publieke Versnellers gevraagd om een co-creatief programma van een week te ontwikkelen dat effectief en prikkelend was. Inhoudelijk bestond de wens om op een betere manier onderzoeksresultaten te delen, samenhang, tegenstrijdigheden en witte vlekken te ontdekken en conclusies te trekken voor de toekomst. Uiteraard met betrokkenheid en een actieve rol voor het brede, betrokken netwerk. 

Een opdracht om je vingers bij af te likken. Want ‘als de uitkomst anders moet zijn, moet de weg daar naartoe dat ook zijn’. Dus het werd anders. Een leegstaand kantoorpand bij station Sloterdijk werd voor een week de werkplaats van NowA. De teams – bestaande uit experts en netwerkpartners – werkten in verschillende samenstellingen aan uiteenlopende vraagstukken en opdrachten. Gedurende de week vulden de ruimtes zich letterlijk met kennis, gebiedskaarten, tekeningen, conclusies, schetsen en nog veel meer. Het harde werken werd afgewisseld met speelse intermezzo’s en gezamenlijke maaltijden.

Aan het einde van de eerste dag kruisten de werkgroepen letterlijk hun kennis. Op de tweede dag werden de inzichten en kennis verwerkt. Op de derde dag stond ‘NowA meets regio’ centraal. Zo’n 75 deelnemers gingen aan gebiedstafels in gesprek met ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten, woningbouwcorporaties, vervoerders en experts. Tijdens de middag stonden thema’s als reisinfo, fietsen en openbaar vervoer, zorg en de flexibilisering van de arbeidsmarkt centraal. Door middel van brainstorms, visualisatie en business modelling werden op creatieve wijze antwoorden en inzichten verzameld die de issues vormden voor de volgende fase. Op donderdag, dag 4, werd er ongelooflijk hard gewerkt om alle uitkomsten en inzichten te bespreken, samen te vatten en de eerste conclusies te trekken. En dat moest ook wel, want op vrijdag gingen de deuren van het atelier open voor geïnteresseerden. We organiseerden rondleidingen waarbij tientallen bezoekers langs de muren met kennis, inzichten, tekeningen, kaarten, belangrijke verbanden, top-thema’s en toekomstplaatjes werden geleid.

Door deze ‘andere’ manier van samenwerken is in korte tijd door veel betrokkenen informatie samengebracht, besproken, aangevuld en verwerkt tot concrete resultaten. De deelnemers gaven aan dat ze een beter en gedeeld beeld hebben gekregen van de bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde thema’s binnen het specifieke gebied. De Versnellingsweek is daarmee een stevig fundament voor verdere samenwerking en ontwikkeling. NowA startte na de Versnellingsweek de fase van Oplossingsrichtingen.

Wil je meer weten over dit traject? Neem dan contact op Hellie. Ze vertelt je er graag meer over!

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: