Werkateliers: Vakmanschap – de kunst van verbinden

Fotocredits: Walter Hoogerbeets

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & WATERSTAAT

Werkateliers ‘De kunst van Verbinden’ – Focus op het vakmanschap van de ambtenaar.

Publieke Versnellers heeft, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en in samenwerking met Van Vieren, een 3-daagse ontwikkeld waar in verschillende werkateliers ‘Vakmanschap – De kunst van Verbinden’ centraal staat. Een programma waarin samenwerken en elkaar vinden in de energieke samenleving een 1-2’tje zijn.

De Nederlandse Rechtmatige, Presenterende, Netwerkende en Responsieve* overheid realiseert zich dat ze de krachten binnen de samenleving keihard nodig heeft om resultaten te boeken. Onderwerpen als schakelen tussen de verschillende rollen, samenwerken, elkaar vinden op het juiste moment, slimme en productieve verbindingen tot stand brengen en houden verdienen alle aandacht.

Het vergroten van expertise en vakmanschap

Alle 750 beleidsmedewerkers van het ministerie volgen de 3-daagse, waarin ze verschillende werkateliers bezoeken. In teams verkennen de deelnemers de betekenis van de verschillende overheidsrollen voor hun dossiers. Met een serious game verkennen ze niet alleen hun eigen rol maar ook het effect op andere spelers. Aan de hand van cases worden dilemma’s besproken bij het schakelen tussen die rollen.

De werkateliers gaan niet alleen over de samenwerken vanuit je eigen rol, maar de samenleving wordt ook uitgenodigd een beeld te scheten van samenwerking met de overheid. Zo schuiven partijen als De Vereniging van Waterbouwers, het Comité Red de Zuyderzeedijk, Eneco, One World Citizens en TNO aan als gast aan tafel. Op de derde dag zijn er workshops naar keuze. Klik hier om de menukaart van de workshops in te zien, waarin het vergroten van expertise en vakmanschap binnen je eigen dossier op ongelooflijk mooie wijze is vormgegeven.

Gezamenlijk onderdeel van de beweging

Inmiddels hebben ruim 650 deelnemers deelgenomen aan een 3-daagse. Naast dat er een gezamenlijke taal is ontwikkeld, geven ze aan dat ze meer eigenheid en comfort ervaren bij de verschillende geschetste rollen van de overheid. Door meer inzicht in wie wat doet, kunnen ze zich beter verhouden tot de ander en voelen ze zich gezamenlijk onderdeel van een beweging.

Gedurende de 3-daagses ontstaan teams die meer met de energieke samenleving willen samenwerken om zo tot betere, snellere en duurzame oplossingen komen. De volgende uitdaging is inmiddels benoemd, als we het weten en willen, hoe gaan we die gezamenlijke, succesvolle uitvoering dan praktisch vormgeven?

Bel Hellie voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

*Rollen benoemd door Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (www.nsob.nl)

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: