Ypenburg van het gas af

Opdrachtgever(s):

Versneller(s):

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg

Ypenburg van het gas af – een energieneutrale wijk in 2025

In de Haagse wijk Ypenburg is iets bijzonders gaande. De bewoners van de wijk willen in 2025 hun wijk volledig van duurzame warmte voorzien. Ze hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). Daarmee dragen ze bij aan de Haagse ambitie om duurzaamheidsinitiatieven te versnellen en realiseren. Als coördinator is Tom betrokken bij dit energietransitievraagstuk.

De gemeente Den Haag heeft een aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Warmte Initiatief. Hierin werken de gemeente, bewoners, Duurzaam Den Haag en energieleveranciers samen aan een energieneutrale ambitie. Verschillende wijken in Den Haag ontwikkelen deelprojecten die bijdragen aan de overkoepelende ambitie. Ypenburg is zo’n wijk.

Coördinerende rol – op inhoud & proces

Als coördinator ondersteunt Publieke Versnellers de samenwerking van de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg met o.a. energieleverancier Eneco, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag om het warmtenet te verduurzamen. We doen daarin wat nodig is om het proces gaande te houden en waar mogelijk te versnellen. Denk daarbij aan het delen van kennis over vormen van duurzame energie en dat wat je als burger zelf kunt doen. Maar soms is het ook trekken en sleuren om alle partijen bij elkaar te krijgen en op die manier voortgang te boeken. We helpen de stichting bij het formuleren van de strategie die nodig is om de ambitie te behalen. En werken samen aan praktische oplossingen om de wijk te verduurzamen.

Een bewonersinitiatief

Uit het persbericht (begin 2017): “De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco hebben op 30 mei 2017 een intentieverklaring ondertekend, waarin zij afspraken hebben gemaakt om met elkaar te onderzoeken hoe de wijkverwarming op Ypenburg verduurzaamd kan worden. Het is de ambitie om de Ypenburgse warmtevoorziening in 2025 volledig CO2-neutraal te hebben. Het komende jaar wordt besteed aan diverse onderzoeken en pilots om na te gaan hoe zij samen dit doel kunnen bereiken. In de verklaring staan concrete activiteiten benoemd welke uitgevoerd gaan worden en uiteindelijk eind 2017 moeten leiden tot een gezamenlijk programma voor de verduurzaming van de warmtevoorziening Ypenburg. Aan de gemeente Den Haag is gevraagd om ook haar commitment voor dit programma uit te spreken.”

Inmiddels zijn een aantal van die activiteiten gestart. Er loopt een pilot voor het optimaliseren van de afstelling van radiotoren. Daarnaast doe Eneco een test met het terugleveren van opgewekte warmte door bewoners aan het warmtenet.

Meer informatie over de duurzaamheidsambitie van de gemeente Den Haag vind je hier.

Bel Tom voor meer informatie over deze Publieke Versnellers case.

Dit vind je wellicht ook interessant om te lezen: