We zijn in staat complexe materie en haperende processen om te zetten in duurzame, werkbare oplossingen.

PUBLIEKE VERSNELLERS WERKEN AAN EEN MOOIE SAMENLEVING TOT HET EINDE VAN 2020

Einde van het jaar 2020 stopt Publieke Versnellers. We hebben samen mooie, boeiende, impactvolle projecten gedaan. Na 6 jaar als coöperatie te hebben samengewerkt, gaan we echter ieder onze eigen weg.

Zien waar Hellie nu mee bezig is, klik hier.

Zien waar Rense nu mee bezig is, klik hier.

Zien waar Tom nu mee bezig is, klik hier.   

Publieke Versnellers werken aan vraagstukken die veel mensen raken. Letterlijk en figuurlijk. Sociale, ruimtelijke en/of duurzame uitdagingen die – gevraagd en ongevraagd – een andere benadering of aanpak nodig hebben. We werken mét mensen en organisaties aan processen die stroef verlopen of soms zelfs muurvast zitten. Aan nieuwe oplossingen, omdat de oude niet meer werken. Aan problemen die wel een zetje in de goede richting kunnen gebruiken. Thema’s die met de tijd ontstaan. Kwesties die voor onnodige verdeeldheid zorgen. En situaties waarin het anders moet.

Onze wereld verandert in razendsnel tempo en dat heeft een onbeschrijflijke invloed op hoe we onder andere wonen, leven, werken, participeren, verdelen, communiceren, leren. Op alles eigenlijk. En hoe hard de wereld om ons heen ook verandert, processen blijken minder flexibel, zekerheden vallen om en we voelen de noodzaak dat het anders moet. Dat is geen verrassing. Maar de uitdagingen die her en der ontstaan zijn dat wel.

Op het moment dat burger en overheid elkaar niet meer snappen, probleem en oplossing elkaar niet langer vinden, processen zichzelf in de weg zitten of wanneer het gewoon echt anders moet, dan klopt je aan bij de Publieke Versnellers. Een krachtig collectief dat samen met jou, en eenieder betrokken, op effectieve wijze werkt aan duurzame oplossingen en verandering. >>